JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stämningsansökan

Den som vill att tingsrätten ska pröva en tvist ska lämna in en ansökan om stämning (stämningsansökan) till tingsrätten. En stämningsansökan är alltså en begäran om att tingsrättens ska besluta i en tvist mellan två parter.

Hur gör jag för att lämna in en stämningsansökan?

1. Fyll i blanketten Ansökan om stämning (pdf)

2. Skriv under ansökan. Om du har ett ombud, ska han eller hon skriva under.

3. Bifoga eventuella bilagor:

  • Om du anlitar ombud ska fullmakt bifogas i original.
  • Bifoga skriftliga bevis i två bestyrkta kopior.
  • Om den sökande eller motparten är en organisation, bolag eller en förening ska du bifoga ett registreringsbevis för bolaget.

Till vilken domstol ska ansökan skickas?

Huvudregeln är att ansökan ska skickas till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten, om det är en privatperson, var folkbokförd den 1 november föregående år.

Om motparten är ett bolag eller annan juridisk person skickas ansökan till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där styrelsen har sitt säte.

Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt tingsrätt.

Observera att huvudregeln ibland frångås genom till exempel avtal.

Vad kostar det?

För ett mål som rör ett krav under 23 250 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr.

För ett mål som rör ett krav över 23 250 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Om tvisten inte rör något bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kr. Välj då "Stämning fastställelse" när du betalar.

Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).

Mer information om stämningsansökan


Det beställer du på Bolagsverkets webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Om du behöver hjälp kan du vända dig till en jurist- eller advokatbyrå. Information om advokater/advokatbyråer finner du på Advokatsamfundets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Ja, men om ansökan skickas med e-post måste den även ges in undertecknad i original per post eller lämnas in direkt till domstolen.

Om din ansökan är ofullständig måste du komplettera den för att tingsrätten ska kunna behandla den.

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning på motparten. Stämningen är en uppmaning till honom eller henne att svara på det som du har begärt.

När stämningsansökan har besvarats av svaranden brukar parterna bli kallade till ett sammanträde inför en domare. Sammanträdet kallas för en muntlig förberedelse. Läs mer om förberedelsen här.

Du kan betala med betalkort (MasterCard/Visa) eller skapa en faktura som du använder för att betala via din internetbank eller motsvarande.Senast ändrad: 2019-01-02