JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Till åtalad (tilltalad)

Brott är ett sätt att handla som kan straffas enligt lag. När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning, och den leds av polis eller åklagare. Förundersökningen kan leda till att åklagaren beslutar att åtala en person. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Den som är åtalad (misstänkt) för brottet kallas den tilltalade.

Rättegången

För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till rättegången, ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta delgivning.

Det är i många fall nödvändigt att du som tilltalad närvarar personligen vid rättegången. Om du inte kan komma, ska du alltid kontakta domstolen.

Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats, eftersom en rättegång kostar samhället stora pengar. Om du inte kommer kan rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle.

Du kan bli skyldig att betala vite, bli hämtad av polisen eller i vissa fall häktas om du inte kommer. Du kan dessutom få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Den kallelse du fått gäller om inte domstolen meddelar annat. Ta gärna med dig kallelsen till domstolen.

Om du har svårt att komma ska du genast ringa eller skriva till domstolen och meddela detta. Giltiga ursäkter kan vara:

  • avbrott i allmänna kommunikationer,
  • plötslig sjukdom (meddela domstolen att du är sjuk, läkarintyg krävs alltid),
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt.

Domstolen kan bevilja dig ersättning för exempelvis resa till rättegången. Om ersättning beviljas beror på dina inkomster och förmögenhet. För att ansöka om ersättning, fyll i blanketten "Ansökan/beslut om ersättning för inställelse m.m".
Senast ändrad: 2017-12-21

Så går en rättegång till

Bild ur filmen om tingsrätten.

Se filmen "Misshandel på krogen? - Ett mål i tingsrätten."