JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Säkerhetskontroll

Värmlands tingsrätt och Förvaltningsrätten i Karlstad genomför säkerhetskontroll i rådhusets huvudentré på gatuplan. Kontrollen avser inpassering till domstolarnas allmänna utrymmen.

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. 

Kontrollen innebär bland annat att besökare får passera igenom en metalldetektorbåge samt att kläder och väskor genomsöks. Vapen, knivar, spetsiga föremål m.m. får inte medföras. Kontrollen underlättas av att nämnda föremål samt väskor undviks att medtas.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Den som har ett ärende till domstolarna bör ha i åtanke att det kan förekomma förseningar i och med säkerhetskontrollen och att det därför är viktigt att vara ute i god tid.
Senast ändrad: 2017-01-20