JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Familjerätt

Här följer i korthet information om några av de vanligaste familjerättsmålen som handläggs vid tingsrätten. Denna genomgång avser inte att vara heltäckande. Du är alltid välkommen att ringa till tingsrätten för ytterligare information.

Kom ihåg att betala in ansökningsavgiften i samband med att ansökan lämnas in till tingsrätten.

Äktenskapsskillnad

Om makarna är överens
Domstolsverket tillhandahåller en blankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Denna blankett är tänkt att användas av makar som är överens om att skiljas och i samtliga de frågor som de vill att domstolen skall reglera i samband med äktenskapsskillnaden.


Om makarna inte är överens
För det fall makarna inte är överens om att skiljas väcks talan genom stämningsansökan.

Till sidans början

Vårdnad om barn, boende och umgänge

Om föräldrarna är överens 
Frågor som rör vårdnad om barn, boende och umgänge kan - om föräldrarna är överens och deras överenskommelse är till barnets bästa - regleras genom skriftliga avtal som undertecknas av föräldrarna och som godkänns av socialnämnden. Socialtjänsten (familjerätten) svarar på frågor om sådana överenskommelser och tillhandahåller särskilda blanketter för den typen av avtal.

Om föräldrarna inte är överens
För det fall föräldrarna inte är överens kan man vända sig till tingsrätten för att få frågan prövad. Talan väcks genom stämningsansökan.

Till sidans början
Senast ändrad: 2011-11-25