JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arbeta på tingsrätten

Arbetet på domstol är ansvarsfullt, stimulerande och utvecklande. Kontakten med människor är kärnan i arbetet.

 

Värmlands tingsrätt har cirka 60 anställda. Verksamheten leds av lagmannen och är uppdelad i två målavdelningar, som båda handlägger brottmål, tvistemål och ärenden, samt en administrativ enhet.

De båda målavdelningarna leds av varsin chefsrådman. De yrkeskategorier som förekommer är domare, fiskaler (domare under utbildning), beredningsjurist, domstolshandläggare och notarier. Dessa är organiserade under respektive målavdelning. Verksamheten har ett gemensamt målkansli och får även stöttning av den administrativa enheten. Administrationen tar hand om IT och teknik, arkiv, kommunikation, personal- och ekonomiadministration samt bibliotek, säkerhet och vaktmästeri.

Värmlands tingsrätt prioriterar det fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbetet högt och strävar efter ett modernt och öppet arbetsklimat, med engagerade och delaktiga medarbetare, som vill utvecklas tillsammans med tingsrätten.

Domstolens lokaler finns i Rådhuset vid stora torget i Karlstad. I samma byggnad finns även Förvaltningsrätten i Karlstad.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur det är att arbeta på domstol och vill veta mer om Värmlands tingsrätt är du välkommen att kontakta Lars Holmgård, lagman. Ring 054 - 14 84 00 eller mejla till Lars.Holmgard@dom.se
Senast ändrad: 2019-04-10