JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Värmlands tingsrätt bildades 2005 genom en sammanslagning av tingsrätterna i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Sedan 2007 är verksamheten förlagd till Rådhuset i Karlstad.

Tingsrätten har ca 60 anställda fördelat på lagfarna domare, notarier (jurister under utbildning), domstolshandläggare och administrativ personal. Vid tingsrätten finns även 120 nämndemän utsedda av kommunfullmäktige.

Värmlands tingsrätt är en allmän domstol vars främsta uppgift är att handlägga brottmål och tvistemål. Tvistemålen kan röra antingen familjetvister eller förmögenhetstvister.

Tingsrätten beslutar även i ärenden om bland annat adoption, förmynderskap, god man, äktenskapsförord, boutredningsmän, bodelningsförrättare, skuldsanering, konkurser och företagsrekonstruktion.

Vad kan tingsrätten hjälpa till med?

Tingsrätten kan ge allmänna upplysningar av mer formell art. Till exempel kan vi tala om hur du ska fylla i en stämningsansökan och allmänt beskriva hur en rättegång går till.

Tingsrätten lämnar uppgifter om mål och ärenden om en begäran är så specificerad att vi enkelt kan hitta uppgiften.

Vad tingsrätten inte gör

Tingsrätten ger inte juridisk rådgivning. Du kan vända dig till en advokatbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.

Domsaga

En domsaga är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål.

Tingsrättens domsaga omfattar Värmlands län. I de flesta mål och ärenden där tingsrättens avgöranden kan överklagas är Hovrätten för Västra Sverige andra instans.
Senast ändrad: 2018-05-30

Domstolsguiden

Kallad till domstol?

Ta hjälp av vår app Domstolsguiden. Appen innehåller praktisk information till dig som är kallad till domstol. Domstolsguiden finns att ladda ner både för iPhone och Androidtelefoner.

Bild på en telefon som visar domstolsguiden