JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Notarienämnden

Notarienämnden är en egen statlig myndighet som bland annat har till uppgift att avgöra ärenden om överklagande av Domstolsverkets beslut som gäller anställning av notarier eller andra ärenden som gäller notarietjänstgöringen. 

Vilka beslut som kan överklagas dit regleras i notarieförordningen (1990:469).

Nämndens beslut kan inte överklagas.
 

Kontaktuppgifter

Postadress: Notarienämnden, Box 2203, 550 02 Jönköping

E-post: notarienamnden@dom.se

 

 

 

 




Senast ändrad: 2017-09-18

Överklagande

Om du vill överklaga ett ärende från Domstolsverkets notariekansli 
till Notarienämnden ska du sända överklagandet till Notariekansliet.

Sänd ditt överklagande till

Notariekansliet
551 81 Jönköping

Eller sänd via epost på notariekansliet@dom.se.