JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.  

Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Det kan handla om frågor som personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar och att svara för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt.

Inom verksamhetsområdet är ca 6 900 människor anställda och tillsammans omsätts inom området cirka 6 miljarder kronor årligen.
Senast ändrad: 2017-02-17

Adress

Domstolsverket

Postadress: 551 81 Jönköping

Besöksadress: Kyrkogatan 32

Telefon: 036-15 53 00

Telefax: 036-16 57 21

domstolsverket@dom.se