JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på Domarnämndens entré

Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

 

Postadress:
Box 2330
103 18 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls Torg 5

Lediga anställningar

Beställning av Domarnämndens protokoll
Senast ändrad: 2019-08-30

Kontakta oss

domarnamnden@dom.se

Växel: 08-561 669 50

Expeditionstid:

Domarnämndens expeditionstid är måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Vi svarar dock om möjligt på förfrågningar även andra tider.

Karin Sandahl
(kanslichef)
08-561 669 51

Karin Ståhle
(administratör och dataskyddsombud)
08-561 669 55

Louise Lindkvist (fr.o.m. 10/9)
(administratör)
08-561 669 54

Johanna Sköld
(föredragande)
08-561 669 56

Aksel von Sydow
(föredragande)
08-561 669 52